REGIONALE INITIATIEVEN

Bij HOOM zijn we regionaal zeer betrokken. We vinden het belangrijk dat mensen bereid zijn te investeren in elkaar en in hun omgeving. Dit zorgt voor een betere samenleving waar het beter wonen en werken is.

Omdat deze organisaties vaak ontstaan uit een heel sterk ideaal staat men vaak niet stil bij de waarde die men creƫert. Wij helpen organisaties graag zelfbewust te worden en zichzelf verder te ontwikkelen.

Uit ruime ervaring weten we dat het voor maatschappelijke organisaties, die afhankelijk zijn van vrijwilligers, subsidies en donaties, lastig is het werk te organiseren. Deze organisaties zijn maatschappelijk enorm betrokken en leveren hiermee veel maatschappelijke waarde. De businesscase die deze organisaties hebben wordt vaak enorm onderschat. Met de impact die ze hebben op hun klanten hebben ze ook een groot effect op de directe en indirecte omgeving van de klant. Positieve effecten op gezin, buurt en maatschappij.

Wij bieden onze kennis en ervaring aan met een passend aanbod. We doen dit onder andere via beursvloeren waar een uitwisseling van producten en diensten plaatsvindt tussen maatschappelijke organisaties en ondernemingen. Wil jij ook de mogelijkheden bespreken, neem dan contact op.

In twee gesprekken maken we duidelijk hoe jouw organisatie ervoor staat en waar de belangrijkste ontwikkelopgaven liggen.

Lees hieronder hoe dit anderen heeft geholpen.

Hedwig Jong is een initiatief gestart onder de naam JeVanHed. Haar initiatief heeft als missie de mens achter zijn kwetsbaarheden in zijn kracht te zetten. Ze heeft jarenlange ervaring in de zorg en haar expertise opgebouwd in dit domein. Vanuit haar missie wil ze faciliteren dat mensen met een psychische kwetsbaarheid gelijkwaardig kunnen blijven deelnemen aan reguliere activiteiten. Met de Positieve Gezondheidsmethodiek wil ze bereiken dat mensen regie over hun eigen leven kunnen nemen en hiermee de kwaliteit van leven wordt vergroot. Tijdens de beursvloer De Waaijer hebben we een match gemaakt en in 2 sessies zijn er stappen gemaakt naar verdere vormgeving van het initiatief.